STRALIS X-WAY
ПЕРФЕКТНО ПРЕСИЧАНЕ​​

STRALIS X-WAY: ТОВАРНИЯТ АВТОМОБИЛ, КОЙТО ВИ ВОДИ ПО ПЪТЯ И ИЗВЪН НЕГО

Stralis X-WAY е товарният автомобил с най-големия полезен товар в тази категория, който съчетава най-добрите технологии за горивна ефективност и безопасност на шосейните товарни автомобили IVECO с легендарната извънпътна здравина на най-здравите и най-издръжливи автомобили от тази марка.

Подходът за съобразяване с транспортната задача е приложен максимално, за да бъдат посрещнати вашите изисквания много точно.

STRALIS X-WAY: ТОВАРНИЯТ АВТОМОБИЛ, КОЙТО ВИ ВОДИ ПО <span style="color: #dc5717;">ПЪТЯ И ИЗВЪН НЕГО</span>

Техническа спецификация

Техническа спецификация
Всички Stralis X-Way технически спецификации ​​​​​​


Свали ​​​
​​​